Regelsæt - HEI Gymnastik


Mødetid

Instruktøren skal møde i god tid inden timen, og ingen går ind i salen før instruktøren
 

Fravær

Du har pligt til selv at sørge for afløsning, hvis du er forhindret i at møde til din time. Hvis en undervisning aflyses, skal du sende en sms og/eller e-mail til holddeltagerne samt til bestyrelsen via medlemssystemet.
 

Fodtøj

Det er ikke tilladt at benytte udendørs fodtøj i gymnastiksalene og i HEI-hallen. Dette gælder både instruktører og gymnaster.
 

Rygning og alkohol

Rygning og alkohol er ikke tilladt på og omkring undervisningsområdet.
 

Sikkerhedsregler

Gymnasterne må ikke opholde sig alene i gymnastiksalen. Trampolin, airtrack, m.m. må ikke benyttes uden opsyn fra træner.


Nøgler

Giv ikke dine nøgler til andre. Pas på dem. Husk at returnere nøgler til bestyrelsen når sæsonen er slut.

Tilskuere

Det er udelukkende op til træneren at afgøre, om der må være tilskuere til træningen. Det er normal kutyme ikke have tilskuere i salen. Bestyrelsen bakker op om jeres valg på de enkelte hold.

Legekammerater, søskende eller andre må ikke være med på holdet, medmindre de også er tilmeldt holdet. Der kan gives en gratis prøvetime.
 

Anbefalede regler

De to første træningsgange må forældre gerne komme og kigge på. De efterfølgende gange beder vi forældrene om at vente uden for salen. Medmindre andet ønskes af trænerteamet.

Gymnaster på børneholdene skal ikke have kondisko eller strømpesokker. Vi anbefaler gymnastiksko eller bare tæer.
 

Efter timen

Instruktøren forlader lokalet sidst, slukker lyset, lukker vinduer og døre og sørger for, at alt materiel er retur i skabe osv.

Gå ikke, før alle børn er afhentet.

Instruktøren skal huske at låse skabe og døre til redskabsrum.

Musikanlæg låses inde på alle skoler.

Sammenhold

I HEI Gymnastik er vi et Team. Såvel på de enkelte hold som i den samlende forening.

Et trænerteam fungerer bedst hvis trænerne kender hinanden, har respekt for hinanden og hvis alle på holdet føler sig som en del af trænerteamet. Det er som udgangspunkt trænernes ansvar at inddrage hjælpetrænere i planlægning af undervisningen og at styrke det sociale sammenhold på holdet.

For at give gymnasterne den bedste oplevelse af træningen er det vigtigt at alle trænere og hjælpetrænere er motiverede. De væsentligste dele af at være motiveret afhænger af den relation man har til foreningen, gymnasterne og sine kolleger. Særligt for de unge trænere og hjælpetrænere er det vigtigt at man føler sig inddraget og værdifuld for holdet og for foreningen.

Det der styrker motivationen er følelsen af at have medbestemmelse, tilhørsforhold og det at føle sig kompetent. Vi kan hjælpe hinanden til at blive mere motiveret.

 • Sørg for at alle på holdet har medbestemmelse i træningen og planlægningen af opvisninger.
 • Skab relationer i trænerteamet og sørg for at alle er med og ingen holdes udenfor.
 • Sørg for at ingen tildeles en opgave som de ikke har erfaringen til at kunne gennemføre på en rar måde.

I starten af sæsonen hjælper vi som forening med at arrangere en dag med teambuilding, springmodtagning og social hygge.

Derefter er det op til jer selv på holdene at styrke jeres trænerteam og derved styrke sammenholdet og glæden i den daglige undervisning. (Husk at informere hjælpetrænernes forældre) Eksempler på sociale tiltag:

 • Hold trænermøde hvor i spiser sammen og hygger jer inden eller efter mødet. Mødet kunne være om: Hvad skal i øve det næste stykke tid? Hvordan har børnene det på holdet? Er der noget nyt vi kunne begynde at øve? Planlægning af opviningen.
 • Planlæg undervisningen sammen. Enten kan i mødes i fritiden eller blot fem minutter inden eller efter træning. I kan fx: teste nye opstillinger, laver danse til holdet, finde ny musik og finde på nye lege.
 • Tag sammen ind til byen for at købe opvisningstøj.
 • Tag i biografen for jeres julegavebilletter
 • Tag i svømmehallen
 • Tag ud og spise
 • Tag ud og spille bowling
 • Tag i Tivoli Friheden eller Djurs Sommerland
 • Find selv på noget :)

Ansvarsregler

For at være træner skal du fylde 15 år inden den 1. november i samme sæson og for at være hjælpetræner skal du fylde 12 år inden den 1. november i samme sæson.

Som træner skal du gennemføre DGI's grund modtagningskursus for at må undervise i springgymnastik. Herefter må du som træner tage imod, håndstand, vejrmøller, araberspring, kraftspring, flikflak, ophop, splitspring, overslag og salto. Hvis du vil undervise i andre spring skal du have tilsvarende kurser.

Ingen hjælpetrænere står alene med springmodtagning (Overslag, salto, kraftspring, flikflak, baglæns salto) Der kan forekomme undtagelser ved diverse forøvelser med skumredskaber. Desuden står ingen hjælpetrænere ved modtagningen i en minitrampet (Ikke dobbelt-mini) uden en træner. (Med undtagelse af ophop, splitspring, spring til højt underlag eller ved brug af skumsaltoplint således at trampolinen kant er lavere end underlaget der springes til) Det er træneren som har ansvaret for sikkerheden på holdet og det er derfor også træneren som vurderer hvad hjælpetrænerne formår.

Det er ikke hjælpetræneren som tager sig at tilskadekomne. (Det er okay at bede en hjælpetræner om at trøste en gymnast når man som træner har dannet sig overblik over situationen) Det er ALDRIG hjælpetræneres ansvar hvad der sker på holdet og det er vigtigt som træner at have for øje, at man ikke giver hjælpetrænerne mere ansvar end det er rimeligt i forhold til deres alder og erfaring. Husk at informere hjælpetrænernes forældre om mødetider m.v.

Vi har ansvar for børnenes sikkerhed og velbefindende til træning. Særligt på ture med overnatning er trænerene tilstede og ansvarlige for gymnasternes trivsel og sikkerhed.

I hele verden findes der børn som ikke behandles godt hjemme. Alle som arbejder med børn har derfor et ansvar for at hjælpe. Hvis man kommer ud for – eller får mistanke om – eller bliver bekendt med, at der er sket en krænkelse af børn eller unge, der dyrker idræt i HEI så kontakt straks bestyrelsen. Der skal handling til for der sker en forskel. 

Samværsregler

Et nej er et nej – også i leg.

Respektér børnenes blufærdighed – også ved omklædning og badning og træner/instruktør/andre går ikke ind i det modsatte køns baderum eller kommer med sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe.

Hvis man som træner/hjælpetræneren vælger at være ven med sine gymnaster på sociale medier er man venner med alle de gymnaster som ønsker det. Det er ikke træneren/-hjælpetræneren som ansøger gymnasterne, men gymnasterne som ansøger træneren/-hjælpetræneren. Det er okay at skelne mellem de forskellige sociale medier og eksempelvis at være venner med gymnasterne på facebook, men ikke på instagram. (Denne regel er med undtagelse af gymnaster som samtidig er hjælpetræner/medtræner på samme hold som deres egen træner, forældre som er undervisere for deres egne børn og deres venner/veninder, bestyrelsesmedlemmer som af praktiske årsager kontakter hjælpetrænere/trænere via eksempelvis Facebook)  Der er ingen regler for venskab på sociale medier med gymnasternes forældre.

Det er ikke den enkelte, men hele holdet/gruppen, der besøger træneren/hjælpetræneren. (Denne regel er med undtagelse af gymnaster som samtidig er hjælpetræner/medtræner på samme hold som deres egen træner, forældre som er undervisere for deres egne børn og deres venner/veninder, bestyrelsesmedlemmer som af praktiske årsager har brug for at holde et møde med en hjælpetræner/træner)

Hjortshøj Egå Idrætsforening