Lær og leg 4-5 år på Sølystskolen mandage 18.00-19.00