Lær og leg 4-5 år på Sølystskolen mandage 18.00-19.00
Trænere
MT
Mathias Thyrre
Instruktør